Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku, dle ustanovení § 89/2012 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Oznámení o reklamaci

V případě uplatnění reklamace zboží nás prosím neprodleně kontaktujte na e-mailu info@darlings.cz. Pro rychlé a jednoznačné vyřešení případu svůj e-mail strukturujte tak, aby obsahoval nejméně následující data:

- vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, kontaktní e-mail a telefon

- podrobný popis vady (jak se projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)

- popis, jak závada vznikla

- návrh řešení reklamace (výměna, oprava, vrácení peněz, jiné řešení)

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Pravidla reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem § 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V souladu se zákonem § 367/2000 umožňujeme nakupujícímu vrátit zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. K odstoupení od smlouvy je nutné na adresu prodávajícího zaslat reklamované zboží a originál daňového dokladu (v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán zpět). Zboží musí být odesláno v původním obalu, kompletní, nepoškozené a případně zbavené všech nečistot.

Úhrada dopravného při reklamaci nebo výměně zboží

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k prodávajícímu. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, budou z částky odečteny vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu a skutečně vynaložené náklady na jeho prodej kupujícímu (poštovné, platba za transakci platební kartou apod.).

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné na naši adresu i zpět k zákazníkovi hradí prodávající.

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) zasílejte doporučeně či jako balík do ruky, nikoliv na dobírku (nebude přijata), a to jen v případě, že budete prodejcem k takovému postupu vyzváni. Některé reklamace lze řešit i bez fyzického zaslání zboží zpět prodejci. Pokud i tak reklamované zboží z vlastní vůle bez vyzvání zašlete zpět prodejci, nebude Vám poštovné za takovou zásilku kompenzováno.

Doprava zdarma od hodnoty nákupu 1990,- Kč